Majandus- ja Kommunikatsiooniminister on andnud vastuse AS-i Tallinna Vesi pöördumisele uurida Konkurentsiameti peadirektori tegevust

18. detsembril sai AS Tallinna Vesi Majandus-ja Kommunikatsiooniministrilt vastuse AS Tallinna Vesi 10. septembri 2012. a. pöördumisele. Kirjalikus pöördumises palus AS Tallinna Vesi Ministril viia läbi põhjalik avalik uurimine Konkurentsiameti juhi tegevuse üle ning tema poolt AS-i Tallinna Vesi erastamislepingu suhtes rakendatud kohtlemist võrreldes Kundas Konkurentsiameti poolt rakendatud metoodikaga.

Ministeerium on nüüdseks lõpetanud teenistusliku järelevalve menetluse Konkurentsiameti peadirektori tegevuse üle ning Minister on kinnitanud, et Konkurentsiamet ja selle juht on kohelnud hinna kooskõlastamise taotlejaid ühetaoliselt, kohaldades ühtseid hinnaregulatsiooni põhimõtteid, sh kehtestades tariife Kundas ning ei ole AS-i Tallinna Vesi hindade kooskõlastamisel rikkunud võrdse kohtlemise põhimõtet.

Lisaks käskkirjale on Minister saatnud Ettevõttele põhjaliku kokkuvõtte selle kohta, kuidas eelmainitud järelduseni jõuti. AS Tallinna Vesi analüüsib põhjalikult Ministri vastuskirja ja kokkuvõttes esitatud selgitusi ning teeb detailsema börsiteate 2013. aasta esimesel nädalal. Lisaks, kui Ettevõte peaks leidma eelviidatud analüüsis midagi, mis on selgelt ebakorrektne, pöördub Ettevõte, vastavalt Ministri enda juhtnööridele, 17. jaanuariks 2013. a. kaebusega Tallinna Halduskohtusse.

Ministri direktiiviga on võimalik tutvuda siin.