Maarjamäe piirkonnas lisatakse kraanivette ajutiselt täiendavalt kloori

Pirital, Maarjamäe piirkonnas, teostatakse veetorustike hooldustöid ja loputusi, millega võib kaasneda tarbija jaoks harjumuspärasest suurem kloori sisaldus kraanivees. Kloori sisaldus kraanivees jääb sotsiaalministri määrusega nr 61 sätestatud nõuete piiresse.

Tegemist on tavapärase tootmistegevusega ja vett võib jätkuvalt tarbida otse kraanist nii joogiks kui ka söögi valmistamiseks. Kloori maitse ja lõhna vähendamiseks võib kraanivett enne joogiks tarvitamist hoida külmkapis või laual kannus.

Sotsiaalministri määrus nr 61 reguleerib kloori sisaldust vees käsitledes joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõudeid ning analüüsimeetodeid. Kraanivette lisatava kloori kogused vastavad seadusele ja kloori sisaldust kontrollitakse pidevalt.

Küsimuste korral palume pöörduda Tallinna Vee klienditeeninduse poole tel 62 62 200 või tvesi@tvesi.ee.