Lõpetati Saue joogiveepumpla rekonstrueerimine

Tallinna Vesi lõpetas koostöös Saue linnavalitsusega Tule 6a asuva joogiveepumpla rekonstrueerimise. Sellega paraneb märgatavalt linna veevarustus.

Tule 6a asuva joogiveepumpla rekonstrueerimise käigus asendati senine veemahuti tänapäevasega. Uus mahuti võimaldab tagada vajaliku veereservi ja eraldada joogiveest põhjavees olevad gaasid, et need tarbijaid ei häiriks. Pumpla ümbrus korrastati ja muudeti linlastele ohutuks.

Tallinna Vee tootmisdirektori Aleksandr Timofejevi sõnul võimaldas uue mahuti rajamine mõnda aega kasutuna seisnud pumpla taas linnaelanike hüvanguks tööle panna. „Tegu on linnaelanike veevarustuse kvaliteedi ja katkematuse seisukohalt olulise investeeringuga. Täname Saue linna meeldiva koostöö eest ja jätkame ka edaspidi ühiselt pingutamist piirkonna veevarustuse arendamiseks,“ rääkis Timofejev.

Timofejevi sõnul piisab Saue veevarustuse tagamiseks küll ka vaid kahest pumplast, ent täiendava reservvõimsuse omamine võimaldab ennetada probleeme ja annab linnaelanikele täiendava kindluse. „Joogivee kvaliteet Saue linnas on väga hea. Julgustan linnaelanikke eelistama joogiveena just kraanivett,“ lisas ta.

Ka Saue linnapea Harry Pajundi sõnul on investeering tähtis. „Saue linna ja kiirelt areneva lähiümbruse joogiveega varustamise seisukohalt on tegemist väga olulise investeeringuga. Ka kadusid linnapildist ajast ja arust maapealne ning maa-alune mahuti, mille asemel on nüüd tärkav muruplats.“

Saue linna varustavad joogiveega kolm põhjaveepumplat. Lisaks Tule 6a pumplale asuvad joogiveepumplad ka aadressil Tammetõru 4c ja Segu 11.