Liitumistasu täpsustatud kalkulatsiooni vormistamine

Täpse ehitushinna alusel vormistatakse täpsustatud liitumistasu kalkulatsioon. Liitumislepingu Lisa allkirjastatakse Teie ja AS-i Tallinna Vesi poolt, misjärel väljastatakse liitumistasu arve.

Liitumistasu hõlmab kinnistu tarbeks ehitatavate ühisveevärgi ja / või -kanalisatsiooni torustike (s.h. liitumispunktide) ehitamise tegelikke kulusid.