Kuidas vahetada haldusfirmat?

Sertifitseeritud haldusfirmade loetelu leiate Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate liidu kodulehelt.

Soovitame täiendavate küsimuste tekkimisel pöörduda EKHHL-i poole telefonil: 6 617 998 või e-posti teel: ekhhl@ekhhl.ee. Juhul, kui olete otsustanud muuta oma haldusfirmat, palume meid sellest teavitada telefonil 62 62 200 või e-posti teel: tvesi@tvesi.ee. Siis teame, kellega Teie kinnistu osas edaspidi suhelda ja arveldada.