Kraanivee kvaliteet püsib kõrgel tasemel

Tallinna joogivee kvaliteet püsib stabiilselt kõrge ja aasta jooksul tarbijate kraanist võetud veeproovid olid 99% vastavad kõigile nõuetele. Kuigi tulemus on püsivalt väga hea, on tulemus pisut madalam kui 2018. aastal, sest kasutama hakati senisest tundlikumat analüüsimeetodit. Analüüside tulemusel on Tallinna Vesi teostanud veevõrgus mitmeid arendustöid ja tõhustanud veelgi olemasolevat hooldusrežiimi, et tagada vee püsivalt kõrge kvaliteet.

Joogivee ainsaks sanitaarseks garantiiks veevõrgus on viimase puhastusetapi järel veele lisatav jääkkloor. Lähtuvalt uuenenud joogiveemäärusest võib jääkkloori sisaldus jaamast väljuvas joogivees olla kuni 1 mg/l. Veevõrgus kloor hajub. Kloori lisamine joogiveele on üle maailma levinud praktika, mis aitab tagada vee kvaliteeti läbi aasta. Tallinna Vesi on mõõtnud kloori taset üle veevõrgu ja suurendanud vähesel määral veele lisatava kloori taset veepuhastusjaamas, et tagada kloori tõhusus kogu 1000-kilomeetrise veevõrgu ulatuses.  Veidi suurem kloori doos on tekitanud mõne piirkonna klientides mõningaid küsimusi, ent kloori tase püsib väga madal ja kraanivee joomine on täiesti ohutu. Samal ajal on rõõmustav, et hoolimata ülalmainitust, näitavad meie kliendirahulolu-uuringud, et kraanivee joojate hulk on võrreldes eelmiste aastatega kasvanud ja kraanivesi pakub pudeliveele keskkonnasõbralikku ja oluliselt soodsamat alternatiivi.

Stabiilsest ja katkematust teenusest annavad tunnistust ka madal veekadu ja keskmine veekatkestuse kestvus. 2019. aastal oli veekatkestuse keskmine kestvus kinnistu kohta vaid 2 tundi ja 59 minutit, mis on veelgi parem tulemus kui 2018. aastal, mil keskmine katkestuse kestvus oli 3 tundi ja 16 minutit. Meie laiaulatuslik vee- ja kanalisatsioonivõrk ei ole kunagi täielikult kaitstud katkestuste eest, mis tulenevad sageli kolmandate osapoolte tegevusest. Anname endast aga parima, et meie kliendid oleksid remonttöödest võimalikult vähe häiritud. Väärtustame vett kui olulisimat loodusressurssi ja pingutame selle nimel, et seda asjatult raisku ei läheks. Lekete tase meie veevõrgus oli 2019. aastal rekordmadal – 12,97% (2018-13,7%)

Võrreldes 2018. aastaga vähenes 2019. aastal oluliselt kanalisatsiooniprobleemide hulk. Ummistuste arv reoveevõrgus langes võrreldes eelmise aastaga 603lt 532ni. Samas kanalisatsioonitorustike purunemiste arv, mis võib tuleneda näiteks torudesse sattunud olmeprügist, on kahe aasta võrdluses mõnevõrra suurenenud. Kuna jäätmete sattumine kanalisatsiooni võib kaasa tuua ebameeldivaid tagajärgi, panustab Tallinna Vesi jätkuvalt elanikkonna teadlikkuse parandamisesse reovee teemadel.