Kraanivee joojate osakaal püsib kõrge

Uuringufirma Kantar Emor poolt läbi viidud iga-aastasest uuringust ilmnes, et pea 90% uuringus osalenutest tarbib kraanivett joogiks. Suurim on kraanivee joojate hulk eramajaomanike seas. Kõrged püsivad ka vee kvaliteedile antavad hinnangud. Uuring viidi läbi Tallinnas ja ümbruskaudsetes piirkondades.

Kui eelneval viiel aastal on kraanivee joojate hulk lõpptarbijate seas olnud vahemikus 73-81%, siis 2018. aastal jõi enda sõnul kraanivett 86% küsitlusele vastanutest. Tallinna Vee kliendisuhete juhi Eliis Venniku sõnul on usaldus kraanivee vastu Tallinnas üldiselt väga kõrge. „Tänu püsivalt väga headele kvaliteeditulemustele joovad pea kõik linlased tänaseks kraanivett. Neljandik neist, kes kraanivett ei joo, põhjendavad seda muude alternatiivide eelistamisega,“ kommenteeris uuringu tulemusi Vennik.

Esmakordselt uuriti ka seda kui paljud kraanivee joojatest seda ise kodus täiendavalt filtreerivad. Küsitluse tulemustest ilmnes, et enamasti filtreerivad kraanivett täiendavalt lõpptarbijad. 23% lõpptarbijaist kasutab enda sõnul täiendavat filtrit ja peamiselt soovitakse sellega muuta kraanivee maitse- ja lõhnaomadusi. Sealjuures eramu- ja äriklientidest filtreerib vett täiendavalt vaid vastavalt 16 ja 17% uuringus osalenutest.

Samas uuringus küsiti tagasisidet ka rahulolu kohta vee kvaliteeti puudutavate näitajatega. „Uuringust näeme selgelt, et need, kes annavad kraanivee kvaliteedile kõrgeid hindeid, julgevad seda ka joogiks tarbida. Nii nagu alati, on vee maitsele, lõhnale, survele ja teistele näitajatele antav tagasiside väga positiivne. Piirkonniti on küll hinnangud mõnevõrra erinevad, ent enamasti linlastel veeteenusega suuremaid muresid ei ole,“ lisas Vennik. Kõige rahulolevamad on Nõmme, Pirita ja Merivälja tarbijad. Mõnevõrra kriitilisemad oldi vee kvaliteeditaseme osas tänavu Mustamäe piirkonnas.

Kliendirahulolu-uuringu viis Kantar Emor läbi Tallinna Vee tellimusel. 2018. aasta detsembris läbi viidud küsitluses osales 722 Tallinna Vee klienti ja 591 lõpptarbijat.