Konkurentsiamet vaidlustas kohtumääruse, mis võimaldas AS-ile Tallinna Vesi õiguskaitset Konkurentsiameti ettekirjutuse vastu

17. Veebruaril 2012.a. vaidlustas Konkurentsiamet Tallinna Halduskohtu määruse peatada Konkurentsiameti ettekirjutuse täitmine kuni vee-ettevõtte ja Konkurentsiameti vahelise tariifivaidluse kohtumenetluse lõpuni.

Kaks nädalat varem teavitas Tallinna Halduskohus ASi Tallinna Vesi, et rahuldas vee-ettevõtte taotluse peatada Konkurentsiameti ettekirjutuse täitmine kuni lõpliku kohtuotsuse tegemiseni. Ettekirjutise kohaselt pidi vee-ettevõte alandama tariife 29% võrra.

Konkurentsiameti poolt Tallinna Ringkonnakohtusse esitatud määruskaebusele on AS-il Tallinna Vesi aega vastata kuni 27. veebruarini. ASi Tallinna Vesi juhatuse esimees Ian Plenderleith kinnitas, et ettevõttel on kindel kavatsus määruskaebusele vastata. „Ringkonnakohtu lahend saab olema lõplik, see tähendab, et see ei ole Riigikohtusse edasi kaevatav. On raske öelda, kui kaua aega võtab Ringkonnakohtul lahendi tegemine,” lisas Plenderleith.

9. novembril, 2011.a. esitas AS Tallinna Vesi Tallinna Halduskohtule taotluse esialgse õiguskaitse kohaldamiseks, paludes kohtul peatada ettekirjutuse kehtivus, kuni kohus teeb otsuse ettekirjutust vaidlustava kaebuse osas.

AS Tallinna Vesi on esitanud Tallinna Halduskohtule Konkurentsiameti vastu kaks kaebust, vaidlustades nii Konkurentsiameti 2. mai 2011.a. otsuse mitte kooskõlastada ettevõtte 2011. aasta hinnataotlust kui ka Konkurentsiameti 10. oktoobri 2011.a. ettekirjutust, millega kohustati ettevõtet alandama kehtivaid tariife 29% võrra. 6. veebruaril 2012.a. otsustas Tallinna Halduskohus liita eelmainitud kohtuasjad ühte menetlusse.