Hinnad

Teenuste hinnad Tallinnas ja Saue linnas

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vesi (m³) 0,95 1,14
Heitvee ärajuhtimine ja puhastamine (m³) 0,78 0,94
1m³ hind kokku 1,73 2,08

 

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hind on kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse määrusega nr 75 (30.09.2009). Hinnakiri alates 01.01.2011, redaktsiooniga nr 78 uuendatud hinnakirja vastavalt eurole üleminekuga.

Teenuste hinnad Harku idaosas

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vesi (m³) 0,96 1,15
Heitvee ärajuhtimine ja puhastamine (m³) 0,78 0,94
1m³ hind kokku 1,74 2,09

 

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste hinnad Harku alevikus kehtivad alates 01.04.2010 (määrus nr 30).

Teenuste hinnad Harku alevikus

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vesi (m³) 0,69 0,83
Heitvee ärajuhtimine ja puhastamine (m³) 0,72 0,86
1m³ hind kokku 1,41 1,69

 

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste hinnad Harku alevikus kehtivad alates 01.04.2010 (määrus nr 19).

Teenuste hinnad Maardus

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vesi (m³) 1,23 1,48
Heitvee ärajuhtimine ja puhastamine (m³) 1,59 1,91
1m³ hind kokku 2,82 3,39

 

Abonenttasu kalendrikuus:

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vee eest 0,67 0,80
Heitvee ärajuhtimise ja puhastamise eest 0,67 0,80
Abonenttasu kalendrikuus kokku 1,34 1,60

 

Maardu tariifid on kinnitatud Konkurentsiametis 18.08.2011 otsusega 9.1-3/11-006.

Huvi korral saab kooskõlastatud tariife vaadata elektrooniliselt.