Kinnistusiseste torustike ülevaatus ja teenuslepingu vormistamine

Pärast kinnistusiseste torustike valmimist külastab Teie kinnistut meie inspektor, kes kontrollib torustike vastavust ehitusnõuetele. Seejärel vormistame ülevaatusakti ning piiritlusjoonise. Inspektori akti põhjal uuendame Teie kinnistu teenuslepingut ning vajadusel võtame Teiega ühendust andmete täpsustamiseks.