Kanalisatsioonitorustiku remont toob alates reedest Kadaka teel kaasa olulisi liikluspiiranguid

Veebruari lõpus alustas Tallinna Vesi Kadaka tee Tähetorni ja Mäepealse tänavate vahelisel lõigul kanalisatsioonitorustiku remondiga. Tööde järgmises etapis toimuvad Kadaka puiesteel ehitustööd, mille tõttu on ööpäevaringselt suletud linna sisenev sõidurada ligikaudu kahesaja meetrise lõigu ulatuses. Liikluspiirangud kestavad 13. märtsi hommikust orienteeruvalt aprilli keskpaigani.

Tallinna Vee tootmisdirektori Aleksandr Timofejevi sõnul lõpetatakse lähiajal ajutise ülepumpla ning survetorustiku ehitustööd ja teostatakse torustike surveproovid. „Ajutiste torustike rajamine on vajalik, et ka rekonstrueerimistööde ajal säiliks elanikele tavapärane tõrgeteta kanalisatsiooniteenus. Pärast torustike edukaid teste on võimalik alustada ehitustööde järgmise etapiga, mille käigus senine torustik rekonstrueeritakse. Tööd kulgevad plaanipäraselt,“ sõnas Timofejev. Ajutised survetorustikud eemaldatakse aprilli lõpuks.

Ehitustööd algavad Tähetorni tänava poolt ning liiguvad edasi Mäepealse tänava suunas. Liiklust reguleerivad liiklusreguleerijad.

Kanalisatsioonitorustik kaevude vahelises osas remonditakse kinnisel meetodil. Olemasoleva torustiku sisse paigaldatava torustiku kivistumiseks kasutatakse osades lõikudes auru ning sellest tulenevalt võib tööde käigus piirkonnas levida auru ja vaigule iseloomulikku lõhna. Viimane ei kujuta ohtu tervisele ega keskkonnale.

Rekonstrueerimistööd on vajalikud, et tagada ka tulevikus probleemideta elutähtis kanalisatsiooniteenus suurele osale elanikkonnast. Kollektori kaudu jõuab Paljassaare reoveepuhastusjaama Saku, Saue, Laagri ja umbes poole Nõmme linnaosa kinnistute reovesi. Kuna hetkel on sademete hulk pigem väike ja vooluhulgad sellega seoses torustikus samuti väiksemad, on hetkel hea aeg tööde teostamiseks.

Tallinna Vesi teeb koostöös partneritega endast kõik oleneva, et tööd häiriksid linlasi minimaalselt ja palub töödest tulenevate ebamugavuste pärast vabandust.