Joogivee kvaliteet püsis 2017. aastal hea

Tallinna Vesi avalikustas 2017. aasta tulemused, mis kinnitavad, et joogivee kvaliteet püsis 99,93% juures. Kokku teostas ettevõte aastaga enam kui 24 700 veeanalüüsi.

2017.aastal võttis Tallinna Vesi üle linna asuvatest kontrollpunktidest 2 973 veeproovi, mille vastavus seatud nõuetele oli pea sajaprotsendiline. Võetud proovidest ei vastanud esimesel mõõtmiselkõigile nõuetele vaid 2 proovi. Mittevastavus tähendab enamasti väikest kõikumist võrreldes väga rangete piirnormidega, ent inimeste tervisele sellised lühiajalised muutused tavaliselt mingit ohtu ei kujuta.

Tallinna Vee tootmisdirektori Aleksandr Timofejevi sõnul reageerib ettevõte mittevastava proovi avastamisel kiirelt. „Viime vee kvaliteedis veendumiseks läbi suurel hulgal analüüse ja paraku tuleb mõnikord harva ette siiski ka olukordi, kus mõni näitaja ületab vees lubatud piirnorme. Sellisel juhul korraldame koheselt proovivõtukoha juures vajalikud toruhooldustööd ja enamasti on sellega kvaliteediprobleem kiirelt lahendatud,“ sõnas Timofejev.

Timofejev kinnitas, et joogivee kvaliteet on Tallinna Vee teeninduspiirkonnas püsivalt sedavõrd hea, et vett võib kõhklemata joogiks tarbida. „Kraanivett tasub eelistada nii mõeldes keskkonnale, oma tervisele kui ka rahakotile. Hiljuti korraldatud küsitlus näitas, et 75% tallinlastest joovad kraanivett. Loodame, et see number kasvab lähiaastatel veelgi,“ lisas ta.

Tallinna Vesi julgustab inimesi eelistama pudeliveele kraanivett ka toitlustuskohtades ja koondab infot kraanivett  pakkuvate söögikohtade kohta veebilehele http://vesikraanist.ee/.