Julgustame inimesi kraanivett jooma – joogivee kvaliteet vastab 100%-liselt nõuetele

 

Tegime kokkuvõtte 2015. aasta esimese kvartali tootmistulemustest. Üldpildis näitavad kõik tulemused püsivalt kõrget kvaliteeditaset: kõik veeproovid vastasid 100% esitatud nõuetele, lekete tase on seni madalaim.

Juba aastaid on pealinna joogivee kvaliteet võrreldav kraanivee kvaliteediga mistahes Lääne-Euroopa riigis, mistõttu julgustame inimesi jätkuvalt kraanivett jooma. Joogivee kvaliteedile kehtivad ranged seadusest tulenevad nõuded ning vee kvaliteedi kontroll toimub vastavalt joogivee kontrollikavadele, mille kinnitab Terviseamet. Veekvaliteeti iseloomustabki selle vastavus seadusest tulenevatele nõuetele. „Aasta esimene kvartal oli veekvaliteedi osas taas väga hea,” kinnitas Ülemiste veepuhastusjaama juht Riho Sobi. „Võtsime esimeses kvartalis tarbijate juurest 732 veeproovi, millest kõik vastasid 100%-liselt kehtivatele kvaliteedinõuetele,” lisas Sobi.

Aastast aastasse on vähenenud lekete tase. Piltlikult öeldes tähendab lekete taseme järjepidev vähenemine, et näiteks võrreldes kümne aasta taguse ajaga hoitakse igapäevaselt kokku pea 13 000 m3 puhastatud joogivett. 2015. aasta esimese kvartalis oli lekete tase 14,6%, mis on seni kõige madalam saavutatud tulemus.

Tehnilise teeninduse juht Urmas Kütt sõnas: “Meie teenusel on mitmeid külgi, mis olulisel määral inimeste elukvaliteeti mõjutavad. Lisaks joogivee kvaliteedile, on väga oluline, et teenus oleks elanikele tagatud ööpäevaringselt. Meie tähelepanu on jätkuvalt suunatud võimalike üleujutuste- ning reostusega seotud riskide vähendamisele.” Küti sõnul annab kanalivõrgu seisukorrast kõige parema ülevaate ummistuste arv. Ummistusi tekitab peamiselt kanalisatsioonitorudesse kogunev sete. Järjepidevalt väheneva veetarbimise tulemusel vähenevad ka vooluhulgad ja –kiirused, mis omakorda suurendab ummistuste tekkimise võimalust. „Ummistuste arvu vähendamisel on oluline roll just ennetaval tegevusel, nagu näiteks kanalisatsioonivõrkude läbipesul,” selgitas Kütt. 2015. aasta esimeses kvartalis oli kanalisatsiooniummistusi pea 5% võrra vähem kui möödunud aasta samal perioodil. Samas on ummistuste arv viimase kümnendiga langenud enam kui 50% võrra.

Seega on kindlust öelda, et teenuse kvaliteet on stabiilselt väga kõrgel tasemel kogu teenuse ulatuses.

2015. aasta I kvartali tootmistulemuste börsile avalikustatud aruande leiab siit.