Jätkame pikaajalist koostööd Eesti Invaspordi Liiduga

 

Uuendasime mitmeaastast koostöölepingut Eesti Invaspordi Liiduga eesmärgiga toetada liikumispuudega sportlaste treeninguid ning osalemist võistlusspordis. 2013. aasta veebruaris panime õla alla ka Eesti ja Suurbritannia kelguhokimängudele ning vigastatud kaitseväelaste spordipäevale. Varasemalt oleme toetanud liikumispuudega ujujaid, ent sooviga toetada liikumispuudega inimeste spordihuvi ja –võimalusi laiemalt ning aidata parimad neist võistlema rahvusvahelisele tasemele, laiendasime sel aastal koostööd.

„Toetame igati liikumispuudega inimeste spordihuvi ja nende tahtmist ühiskondlikus elus osaleda. Soovime anda oma panuse ning tekitada eduelamusi ka neile, kes vajavad ühiskonnas rohkem abi ja tähelepanu”, sõnas AS-i Tallinna Vesi juhatuse esimees Ian Plenderleith.

“Tänu AS-i Tallinna Vesi toetusele saame lähetada meie noored ja lootustandvad invasportlased sõuderegattidele, kergejõustiku võistlustele ja osalema ratastoolitennise turniiridel. Olen kindel, et nii mõnigi neist noortest osaleb peagi tiitlivõistlustel ning paraolümpiamängudel,” on Eesti Invaspordi Liidu president Siiri Oviir veendunud.