Hoolimata soojast suvest püsib toorvee kvaliteet Ülemiste järves väga hea

Ülemiste järve kaudu saab oma joogivee pea 90% Tallinna elanikest. Kuigi pinnavesi vajab enne võrku suunamist põhjalikku puhastamist aastaringi, on veepuhastusjaama jaoks väljakutseterohkeim aeg tavaliselt suvi. Tänavu on toorvee kvaliteet hoolimata soojast suvest siiski püsinud suurepärane.  

Tallinna Vee tootmisdirektori Aleksandr Timofejevi sõnul on peamine sooja suvega kaasnev mure veepuhastuses seotud orgaaniliste ainetega järvevees. „Jaamast välja minev vesi peab alati igal juhul vastama kõigile kvaliteedinormidele ja võrku antava vee kvaliteet on seega püsivalt suurepärane. Samal ajal mõjutab meie tööd palju see, milline vesi veepuhastusprotsessi siseneb. Lisakaitse järvele tagab aed ümber sanitaarkaitseala,“ selgitas Timofejev.

„Kui tavapäraselt toorvee kvaliteet suvel pisut langeb, sest soojas vees armastavad kasvada taimed ja vohab plankton, siis tänavu suvel kinnitavad arvukad analüüsid, et toorvee kvaliteet on üle aastate vaat et parim,“ lisas ta.

Tallinna Vesi avalikustas värskelt ka esimese kuue kuu tootmistulemused, millest ilmneb, et joogivee kvaliteet ka tarbija kraanis on tänavu püsinud suurepärane. Kui eelmise aasta samal perioodil oli vastav näitaja 99,5%, siis tänavu ei ole olnud võetud proovide seas mitte ühtegi mittevastavust ja joogivee kvaliteet on seega 100%.

Timofejevi sõnul mõjutab vee kvaliteeti tarbijate kraanis olulisel määral nii torustike seisukord, piirkonna ja konkreetse hoone veetarbimine, vee temperatuur võrgus kui ka kloori sisaldus joogivees. „Torustikud on pikad ja võrgu kaugematesse otstesse jõudmiseks võib veel tükk aega kuluda. Sellele, et kõikjal linnas oleks tagatud vee hea kvaliteet,  aitab olulisel määral kaasa väikeses koguses veele lisatav kloor,“ selgitas Timofejev. „Kuigi maitse üle võib vaielda, siis mingis mõttes on vähene kloori lõhn või maitse puhta joogivee garantiiks. Tervisele on sellises koguses kloori, nagu joogivees sisaldub, täiesti ohutu,“ sõnas ta.

Joogivee kvaliteedi parendamiseks on Tallinna Vesi teinud olulisi investeeringuid ka oma pumplatesse, et kloori oleks lisaks veepuhastusjaamale võimalik vajadusel veevõrku lisada ka piirkonnapõhiselt. Nii on viimase aasta jooksul tehnoloogiliselt täiustatud Sütiste pumplat ja hetkel ollakse ümberehitusi lõpetamas Kolde tänava pumplas.

Neil, kes veedavad suure osa suvest linnast eemal, soovitab Tallinna Vesi koju naastes kindlasti kraaniveel enne joogiks kasutamist mõnda aega kraanist joosta lasta kuni selle temperatuur muutub mõnevõrra jahedamaks. Sel moel saab kindel olla, et kinnistu torustikus seisnud vesi pääseb liikuma ja kraani jõuab värske joogivesi.