Tallinna Vesi laiendas avalike joogiveekraanide võrgustikku

Tallinnas avati suvehooajaks ligi 40 avalikku veevõtupunkti, kust saab tasuta puhast joogivett juuni algusest kuni septembri lõpuni.

Lisaks eelmisel aastal kasutusel olnud joogiveekraanidele lisandusid uued veevõtupunktid Vabaõhumuuseumi teele, Pirita rannahoone lähedusesse ja Astangu kergliiklusteele.

Tallinna Vee varahaldusdirektori Tarvi Thombergi sõnul on Tallinna Vee eesmärk, et värske kraanivesi oleks linnaruumis inimeste jaoks võimalikult mugavalt kättesaadav, sest korduvate veepudelite kasutamine ja kraanivee eelistamine vähendab plastijäätmete tekkimist.

“Tallinna linna läbi viidud uuring näitas, et tallinlaste teadlikkus tasuta joogikraanidest on kõrge – ligi kaks kolmandikku linlastest on kursis, et pealinnas on suvehooajal avatud tasuta avalikud veekraanid ja neid kasutatakse janu kustutamiseks järjest enam,” tõi Thomberg välja.

Tallinna Vee andmetel joob kraanivett ligi 90 protsenti ettevõtte lõpptarbijatest kraanivett, mis vähendab oluliselt joogivee tarbimisest tulenevat koormust keskkonnale.

“Kui näiteks kasvõi pooled tallinlased eelistaksid suvel täita joogikraanist oma pooleliitrist kaasaskantavat veepudelit, saaksime ühe päeva jooksul ära hoida ligi 225 tuhande plastpudeli tootmise, transpordi ja käitlemisega seotud ressursside kulu,” kirjeldas Thomberg.

Lisaks 38-le avalikule veekraanile leiab paljudelt Tallinnas toimuvatelt avalikelt üritustelt veepaagid tasuta joogiveega. Muuhulgas pakuvad puhast kraanivett ka paljud pealinna kohvikud ja restoranid.

Tallinna Vee joogiveekraanidest ning veepaakidest voolab kontrollitud kvaliteediga ja värske kraanivesi. Tallinna Vesi jälgib pidevalt veekvaliteeti, võttes veeproove regulaarselt üle kogu linna.

Tallinna avalikud kraanid on kantud veebikaardile: Avalikud joogiveekraanid (tallinn.ee). Kõik joogipunktid on märgistatud QR-koodiga, mida skäneerides näeb ka teisi kaardil asuvaid veevõtupunkte.

Avalikud veevõtukohad suletakse talvehooajaks, et vältida kraanide külmumist.

Foto: Tallinna Vesi