Finantstulemuste avaldamine 2014. aastal

 

2014. aastal avaldame AS Tallinna Vesi majandustulemused alljärgnevatel aegadel:

24.01.2014 2013. aasta IV kvartali ja 2013. aasta auditeerimata tulemused

21.03.2014 2013. aasta auditeeritud tulemused

25.04.2014 2014. aasta I kvartali tulemused

25.07.2014 2014. aasta II kvartali tulemused

24.10.2014 2014. aasta III kvartali tulemused

Aktsionäride üldkoosoleku toimumise kuupäevaks on kavandatud 20. mai 2014.a.