Ehitaja valimine

Ehitustööde teostamiseks on Teil mitu võimalust:

  • Ehitustööd teostab OÜ Watercom (hinnas sisaldub AS-i Tallinna Vesi tasu projektijuhtimise ja järelvalve eest)
  • Ehitustööd teostab Teie poolt valitud ehitaja. Sellisel juhul lisandub AS-i Tallinna Vesi poolt ehitushinnale projektijuhtimise ja järelvalve tasu, milleks on 10% ehitushinnast
  • AS Tallinna Vesi korraldab Teile hanke ehitusfirma leidmiseks. Ehitushinnale lisandub AS-i Tallinna Vesi poolt 10% projektijuhtimise ja järelvalve tasu ning hanke korraldamise tasu

Vastavalt Teie poolt valitud võimalusele koostatakse Teile hinnapakkumine ning vormistatakse liitumistasu täpsustatud kalkulatsioon.


NB! Liitumispunkti ehitustööde järelvalvajaks on alati AS Tallinna Vesi. Torustiku ehituse liitumispunktist hooneni organiseerib klient.