Eesti Vabariigi vastu alustatud rahvusvahelises arbitraažimenetluses on määratud protsessi ajakava

 

17. juunil 2015, otsustati rahvusvahelise arbitraažimenetluse edasine ajakava, millega on ühtlasi määratud viimaseks istungiajaks 2016. aasta november. Sõltumatu rahvusvahelise vahekohtu moodustavad kolm vahekohtunikku. Kumbki osapool on määranud ühe vahekohtuniku ning kolmas vahekohtunik, kes on ühtlasi vahekohtu president, on määratud osapooltega kokkuleppel.

Vahekohtu menetlusega seotud korraldused ning otsused, välja arvatud konfidentsiaalseks tunnistatud dokumendid, on kättesaadavad Rahvusvahelises Investeeringualaste Vaidluste Lahendamise Keskuse (International Centre for the Settlement of Investment Disputes) koduleheküljel.

Taustainformatsioon (Börsiteade 14. oktoober 2014):

2014. aasta oktoobris alustasid AS Tallinna Vesi ning Hollandi Kuningriigis registreeritud aktsionär United Utilities (Tallinn) B.V. Eesti Vabariigi vastu rahvusvahelist arbitraažimenetlust Hollandi Kuningriigi ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu rikkumise tõttu. Täpsema selgituse menetluse kohta leiab asjakohasest börsiteatest.