Eelteade halduslepingu läbirääkimiste läbiviimise kohta AS-i Tallinna Vesi ja Tallinna linna vahel

AS-i Tallinna Vesi teenusleping, mis sõlmiti Tallinna linnaga 12.01.2001 lõpeb 30.11.2022. Tallinna linn ja AS Tallinna Vesi on läbi rääkimas uut halduslepingut perioodiks 01.12.2022- 30.11.2032 (k.a). Ühtlasi on AS Tallinna Vesi taotlenud enda vee-ettevõtjaks määramist ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas haldusülesande tähtajaga 10 aastat ehk kuni 30.11.2032 (k.a).

Läbirääkimised on lõppemas ja pooled alustavad halduslepingu sõlmimiseks vajalike eeltegevustega. Tallinna Linnavalitsus algatab 20.10.2022 istungil halduslepinguga seotud otsuse eelnõu ja selle vastuvõtmise korral esitatakse haldusleping heaks kiitmiseks Tallinna Linnavolikogule 03.11.2022 istungil. Haldusleping avalikustatakse antud protsessi käigus ja on kõigile kättesaadav Tallinna Linnavalitsuse dokumendihaldussüsteemis. AS Tallinna Vesi juhatus esitab halduslepingu kinnitamiseks ettevõtte nõukogule.

 

Aleksandr Timofejev

AS Tallinna Vesi juhatuse esimees

Tel: +372 626 2200

E-post: aleksandr.timofejev@tvesi.ee