CSR põhimõtted

Oleme Eesti suurim vee-ettevõte ning meie tegevus mõjutab Eesti elanikest pea kolmandikku. Meil on vastutus viia tarbijateni kvaliteetne joogivesi, tagada selle olemasolu ning juhtida ära ja keskkonnasõbralikult puhastada reovesi ning sademevesi.

Teadvustame, et kõikidele nõuetele vastava teenuse pakkumisega mõjutame mitte ainult tallinlaste ning selle naabervaldade vaid ka kogu Läänemere äärsete elanike elukvaliteeti. Peame oluliseks järjekindlalt ning süstemaatiliselt rakendada seda teadmust juhtimisotsustes ning ettevõtte igapäevategevustes. See tähendab, et meie juhtimisviis võtab arvesse meie tegevuse mõju ümbritsevale elukeskkonnale ning haakumist erinevate sidusrühmade huvidega.

Peame sotsiaalset vastutustundlikkust keskseks meie tegevuses, mis läbib kõiki meie tegevusvaldkondi. Eelkõige tähendab see meie jaoks, et teeme rohkem kui peame, nii kvaliteedi, kogukonna toetuse, keskkonnahariduse kui töökeskkonna alal.

Kliendid
Meie roll on pakkuda kliendile teenust, millele ta saab kindel olla ööpäevaringselt, 365 päeva aastas. Me teame oma vastutust ning me ei pelga anda lubadusi selle teenuse pakkumisel ja võtta vastutust nende täitmise eest.

Töötajad
Hindame oma töötajaid kõrgelt ning soovime luua võimalused, et igaüks saaks ennast parimal viisil rakendada. Meie ülesanne on luua töökeskkond, mis toetaks klientidele kvaliteetse teenuse pakkumist. Peame aga sealjuures väga oluliseks, et töökeskkond oleks turvaline – ükski tööülesanne pole väärt viga saamist.

Kogukond
Kogukonnad kus tegutseme, inimesed, kelle elusid meie töö mõjutab – on meie jaoks vitaalsed. Peame seetõttu väga oluliseks aktiivselt kogukonna tegemistest osa saada ja seda toetada. 

Keskkond ja kvaliteet
Me oleme pühendunud sellele, et teenus, mida pakume oleks kvaliteetne ning samal ajal tekitaks ümbritsevale elukeskkonnale võimalikult vähest kahju.

Investorid
Peame oluliseks asja- ning ajakohast infot, läbipaistvust ning ausust – kogu tegevust läbivalt. Kohtleme kõiki oma aktsionäre võrdsel ning oleme pühendunud tegevuse tõhususele tagades sealjuures ettevõtte jätkusuutlikkus.

Partnerid
Peame oluliseks, et meie koostööpartnerite ja hankijate väärtused ühtiksid ning toetaksid nende eesmärkide saavutamist.