ASi Tallinna Vesi tulemuste avaldamine 2023. aastal

Ettevõte avaldab 2023. aastal tulemused alljärgnevatel aegadel:

27.01.2023                 2022. aasta IV kvartali ja 2022. aasta auditeerimata tulemused

31.03.2023                 2022. aasta auditeeritud tulemused

28.04.2023                 2023. aasta I kvartali finantstulemused

28.07.2023                 2023. aasta II kvartali finantstulemused

27.10.2023                 2023. aasta III kvartali finantstulemused

Korralise aktsionäride üldkoosoleku toimumise kuupäevaks on kavandatud 1. juuni 2023.