AS Tallinna Vesi saatis Juhan Partsile pöördumise, palvega viia läbi uurimine seoses Konkurentsiameti ja selle peadirektori võimaliku ebakohase käitumisega

AS Tallinna Vesi saatis esmaspäeval, 10.septembril 2012 Majandus- ja Kommunikatsiooniminister, Juhan Partsile, ametliku pöördumise seoses Konkurentsiameti peadirektori Märt Otsa poolse ebajärjepideva regulatsiooni metoodika rakendamisega, mis tekitab sügavaid kahtlusi AS-ile Tallinna Vesi suunatud Konkurentsiameti poolsetes süüdistustes.

24. augustil ajalehes Postimees ilmunud artiklis kirjeldas autor Tuuli Koch praktikat, mida Konkurentsiamet rakendas Kunda linna soojusenergia tootmisega tegelenud ettevõtet Kunda Elamu reguleerides. Ettevõtte üheks omanikuks oli aastatel 2002 – 2007 tänane konkurentsiameti peadirektor Märt Ots.

Artiklis ning veebilehel www.kohalik.info esitatud täiendavate tõendite alusel on selge, et nii mõnedki täielikult ebakorrektsed argumendid, mida kasutati AS-i Tallinna Vesi rahvusvahelise erastamislepingu ebaseadislikuks tunnistamiseks, olid Kunda puhul lubatud põhimõtted.

Võttes arvesse Hr. Otsa märkimisväärset huvide konflikti Kundas, kus tal olid nii isiklikud ärihuvid (Kunda Elamu varade müük) kuid kus ta elukutselise avaliku teenistujana (Energiaturu Inspektsiooni juht) kehtestas Kunda elanike jaoks kehtivaid tariife.

Võttes arvesse tõstatatud asjaolude ulatust, eriti võttes arvesse avalikkuse huvi ning rahvusvaheliste investorite õiguspäraseid ootusi, ootab Ettevõte, et hr. Parts teostaks üksikasjaliku ning avaliku kajastusega järelevalvemenetluse. Ministrile saadetud kiri sisaldab detailseid ning spetsiifilisi küsimusi, mis AS-i Tallinna Vesi hinnangul nõuavad põhjalikke ning õigeaegseid vastuseid. Ministril on lähtuvalt Eesti õigusaktidest aega kirjale vastata 30. päeva jooksul.

Ministrile saadetud kirja ning selle lisaga on võimalik tutvuda siin.