AS Tallinna Vesi nõukogu kinnitas 2015. aasta majandustulemused

AS Tallinna Vesi nõukogu kinnitas 2015. aasta auditeeritud majandustulemused. Finantstulemused ei ole, võrreldes 29. jaanuaril 2016. a. avaldatud esialgsete tulemustega, muutunud.

Ettevõtte 2015. aasta müügitulu kokku oli 55,93 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2014. aastaga 5%, ehk 2,69 miljoni euro võrra. Vee- ja reoveeteenuste müügist saadud tulu oli 49,30 miljonit eurot, kasvades 2014. aasta sama perioodiga võrreldes 1,4% ehk 0,70 miljonit eurot. Ehitus-, projekteerimis- ja asfalteerimisteenuste müügitulu oli 2,72 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aastaga 188,9% ehk 1,78 miljoni euro võrra, mis on oluline kasv.

Möödunud aasta ärikasum ulatus 25,6 miljoni euroni, kasvades 2014. aastaga võrreldes 3,0% ehk 0,8 miljoni euro võrra. Suuremat müüki ning kokkuhoidu otsestes tootmiskuludes tasakaalustavad mõningane palgakulude kasv ning tariifivaidlusega seotud jätkuvalt kõrged õigusabikulud.

2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruande leiab siit.