AS Tallinna Vesi nõukogu kinnitas 2013. aasta majandustulemused

 

AS Tallinna Vesi nõukogu kinnitas 2013. aasta auditeeritud majandustulemused. Finantstulemused ei ole, võrreldes 24. jaanuaril 2014. a. avaldatud esialgsete tulemustega, muutunud.

Ettevõtte 2013. aasta müügitulu on võrreldes 2012. aastaga jäänud stabiilseks ulatudes 53,1 miljoni euroni.

Aruandeaasta ärikasum langes 2012. aastaga võrreldes 14% võrra, 28,8 miljonilt eurolt 24,8 miljoni euroni. Ärikasumi langust mõjutas nii suurenenud saastetasu kui ka vee- ja kanalisatsioonivõrkude laiendamise kava lõpetamine 2012. aastal, mistõttu 2013. aastal torustike kompensatsioonist teenitud tulu puudus.

Ettevõtte põhitegevuse osas oli reaalne tulukus investeeritud kapitalilt 5,7% 2013. aastal ja 6,2% erastamisjärgsel perioodil, olles samal tasemel teiste erastatud vee-ettevõtete poolt teenitud tulukuse määraga.

2013. a. auditeeritud majandusaasta aruanne on leitav siit.