AS Tallinna Vesi müüb Paunküla veehoidla ääres asuvaid kinnistuid

Kiruvere teenindushoone ja Paunküla pumbajaam asuvad Tallinn-Tartu mnt lähedal asuva Paunküla veehoidla ääres. Kaugus Tallinnast ca 60 km. Kinnistud ei külgne teineteisega vaid on eraldatud kolmandale isikule kuuluva maaüksusega.

(Allikas: Regio 2008 ja Maa-ameti geoportaal) paunkyla

Teenindushoone kirjeldus

(registriosa nr. 11881402, pindala 7926 m2, maa sihtotstarve tootmismaa 100%):

Tegemist on 1983 aastal ehitatud ühe (1) korruselise pinnaveehaardesüsteemi teenindushoonega. 

Kiruvere teenindushoone on ühendatud elektrivõrguga, veevarustus toimub Paunküla pumbamajast (olemasolevast puurkaevust), hoonel on lokaalne kanalisatsioon kogumiskaevu baasil ja elektriküte. Kiruvere teenindushoone on täielikult rekonstrueeritud 1997. aastal: paigaldatud SBS-bituumen-rullmaterjalist katusekate ja uued avatäited, rekonstrueeritud välisviimistlust, välja vahetatud elektripaigaldis ja vee- ning kanalisatsioonitorustikud, rajatud uus kanalisatsioonivee kogumiskaev, teostatud siseruumide remont ja osaline siseruumide ümberehitus (mh rajatud pesemisvõimalus). Hoones on olmeruumid- (2 tuba), saun, WC, dušinurk, köök (koos sisustusega) ning töökojaruumid- garaaž (2) ja paadikuur.

2008. aasta lõpus asendati osaliselt (ca 180 m2) tormituulega lahti tulnud katusekate uue kattega. Vaja on lõpetada selle osa räästapealse serva kinnikeevitus koos äärepleki paigaldusega. Hoone kõrgema osa katusekate vajab remontimist (servad lahti ja aluseks olev niiskuskindel vineer servades kihistunud). Vihmavee läbijooksusid ja kandekonstruktsioonide vajumisi visuaalsel vaatlusel ei ole toimunud.

Tegemist on pikemat aega kasutuses olnud ja vähemalt katuse osas remonti vajava hoonega, millise erinevate konstruktsioonidega võib esineda avariilisi juhtumeid. Alates 2008. aastast on hoone olnud kasutuseta, kuid seal on hoitud ja hoitakse aastaringselt minimaalselt +10C temperatuuri. Vajalikud hoone ja kinnistu heakorrastustööd on tehtud regulaarselt (heinataimestiku niitmised, lumetõrje katuselt, kohendatud vihmavee renne ja rennide kandetugesid jne.). Mistahes remondikulud hoone seisukorra parandamiseks või avariitagajärgede likvideerimiseks jäävad ostja kanda.

Tehnilised andmed:

 • Ehitusalune pind – 355 m2;
 • Suletud netopind – 299,3 m2.
 • Põhikonstruktsioonid:
 • Vundament – raudbetoon;
 • Välisseinad – silikaattellistest, fassaad kaetud plekiga;
 • Katus – rullmaterjaliga kaetud lamekatus;
 • Aknad – puitraamidel 2-kordsete klaasidega aknad;
 • Uksed – metallist ja puidust uksed;
 • Väravad – metallist ülestõstetavad väravad.
 • Olmeruumide siseviimistlus:
 • Põrand – laminaatparkett, keraamilised plaadid;
 • Seinad – värvitud;
 • Lagi – värvitud.
 • Tehnovõrgud ja seadmed:
 • Veevarustus – puurkaev;
 • Kanalisatsioon – kogumiskaev;
 • Küttesüsteem – elektriküte;
 • Elektrivarustus – 80A koos pumbamajaga (100A koos Tooma ja Pihlavärava kinnistuga);
 • Ventilatsioon – loomulik;
 • Valveseadmed – lokaalne valvesignalisatsioon.
 • Kiruvere teenindushoone suhtes kehtivad kitsendused seoses kalda piiranguvööndiga (Paunküla veehoidla), kalda ehituskeeluvööndiga (Paunküla veehoidla), kalda veekaitsevööndiga (Paunküla veehoidla) ja tee kaitsevööndiga (riigimaantee Paunküla – Kiruvere – Ardu).
 • Kiruvere Teenindushoone kinnistule on juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt.

Pumbamaja kirjeldus

(registriosa nr. 11881402, pindala 7926 m2, maa sihtotstarve tootmismaa 100%). Tegemist on ühe (1) korruselise pumbamajaga.

Tehnilised andmed:

 • Ehitusalune pind:18m2;
 • Pumbamaja tagab veevarustuse teenindushoonele ning lisaks veel kahele kinnistule (Tooma ja Pihlavärava kinnistu).
 • Elektrivarustus on lahendatud tervikuna kahe kinnistu (Tooma ja Pihlavärava kinnistu) ja teenindushoone peale.
 • Ostja kohustub tagama Harjumaal, Kõue vallas, Kiruvere külas asuvate Tooma kinnistu (registriosa nr 3528602) ja Pihlavärava kinnistu (registriosa nr 4150202) jätkuva elektri ja veega varustamise Pumbamaja kinnistult, mille täpsemad tingimused lepib ostja kokku eelnimetatud kinnistute omanikega.
 • Paunküla pumbamaja suhtes kehtivad kitsendused seoses kalda piiranguvööndiga (Paunküla veehoidla) ja tee kaitsevööndiga (riigimaantee Paunküla – Kiruvere – Ardu).
 • Paunküla pumbamaja kinnistule on juurdepääs läbi Pihlavärava (registriosa nr. 4150202) ja Tooma (registriosa nr. 3528602) kinnistutel paiknevate erateede ja vastavalt nende kinnistute omanike suulisele kokkuleppele.

Müügiinfo:

 • Palume ostjalt põhjalikku tutvumist hoonete seisukorraga.
 • Kinnistuid müüakse ainult koos.
 • Kinnistute hind kokku 200 000,00 (kakssada tuhat) eurot. Kõik müügilepingu sõlmimise ja kinnistute omandi üleandmisega seotud kulud kannab ostja.

Lisainfo: Tiit Veel, tel:  626 2270

paunkla 007

paunkla 008

paunkla 014

paunkla 023

paunkla 046

paunkla 047

paunkla 053

paunkla 062