AS Tallinna Vesi liitumispunktidega ühinemiseks tuleb kasutada kvalifitseeritud ehitusettevõtet

AS Tallinna Vesi liitumispunktidega ühinemiseks tuleb kasutada kvalifitseeritud ehitusettevõtet

AS Tallinna Vesi viis läbi ehitusettevõtete kvalifitseerimise hanke sõlmides raamlepingud 13 ehitusettevõttega. Edaspidi tuleb AS Tallinna Vesi ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga liitumiseks kasutada kvalifitseeritud ehitusettevõtte teenust.

AS Tallinna Vesi hankestrateegia juhi Anne Põldre sõnul on püsikoostööpartnerite leidmine raamlepingu abil kommunikatsioonivõrgu ettevõtete seas tavapärane turupraktika, mida kasutatakse riskide maandamiseks. Ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemiga liitumise peamiseks ohuks on vee-ettevõtte torustiku kahjustamine. Torustiku kahjustus takistaks klientidele teenuse osutamist.

“Meie eesmärk on tagada kvaliteetne joogivesi, püsiv veeühendus ning reovee ärajuhtimise teenus. Kui isik soovib AS Tallinna Vesi ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga liituda, siis on vajalik välja ehitada ühendus meie torustikuga. Teisalt on meie uute klientide jaoks oluline, et liitumised saaksid teostatud operatiivselt. Seetõttu korraldasime laiapõhjalise hanke, kus liitujad saavad valida 13 erineva ehitusteenuse pakkuja vahel,” rääkis Põldre.

Hanke raames pidid ettevõtted tõendama oma vastavust krediidireitingu, käibenõuete, meeskonna pädevuse ning nõuetele vastava kindluskatte olemasolu osas. Alates 2017. aasta 1. aprillist võivad ehitada Tallinna Vesi ASi liitumispunkte vaid kvalifitseeritud ehitusettevõtted. Raamlepingud ehitajatega on sõlmitud perioodiks 01.04.2017- 31.03.2019.

Raamlepingu kohaselt on AS Tallinna Vesi partneriteks järgmised ehitusettevõtted: Altmer OÜ, Baurexi OÜ koos OÜ-ga Pikermaa Eritööd OÜ, AS EG Ehitus koos OÜ-ga Sanserv, Kaeveabi OÜ koos AS-iga Lavateir, Megido OÜ, AS Merko Infra koos AS-ga Merko Ehitus Eesti, Lemminkäinen Eesti AS, RIA Stanteks OÜ, Saveka Torutööd OÜ, Terrat AS, Vensen AS koos AS-ga Domus Teed, Viimsi Keevitus AS, Watercom OÜ. Tallinna Vesi ASi kvalifitseeritud ehitusettevõtete nimekiri on kättesaadav vee-ettevõtte veebilehel.

Lisainfo:

Anne Põldre
Hankestrateegia juht
AS Tallinna Vesi
+372 62 62 200
anne.poldre@tvesi.ee