AS Tallinna Vesi finantstulemuste avaldamine 2018. aastal

Ettevõte avaldab 2018. aastal majandustulemused alljärgnevatel aegadel:

26.01.2018 2017. aasta IV kvartali ja 2017. aasta auditeerimata tulemused
23.03.2018 2017. aasta auditeeritud tulemused
27.04.2018 2018. aasta I kvartali tulemused
27.07.2018 2018. aasta II kvartali tulemused
26.10.2018 2018. aasta III kvartali tulemused

Korralise aktsionäride üldkoosoleku toimumise kuupäevaks on kavandatud 31. mai 2018.a.