AS Tallinna Vesi 2022. aasta dividendiettepanek ja dividendimakse ex-päev

AS Tallinna Vesi juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku 2022. aasta kasumi jaotamiseks järgnevalt:

  • Jaotada dividendidena 6 600 tuhat eurot Seltsi 31.12.2022 seisuga kogunenud 72 814 tuhande eurosest jaotamata kasumist, sh 2022. aasta 8 406 tuhande eurosest puhaskasumist, millest makstakse aktsionäridele dividende 0,33 eurot aktsia kohta;
  • jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata;
  • mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 20. juuni 2023. aasta Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 19. juuni 2023. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2022. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 28.juunil 2023. aastal.

AS Tallinna Vesi dividendipoliitika kohaselt on ettevõtte eesmärk jaotada aktsionäridele dividende 50-80 protsenti ettevõtte aastakasumist. Väljamakse on võrdne 78 protsendiga 2022. aasta puhaskasumist.

Maria Tiidus
AS Tallinna Vesi
Kommunikatsioonijuht
(+372) 62 62 271
maria.tiidus@tvesi.ee