AS Tallinna Vesi 2012. aasta 9 kuu majandustulemused püsivad stabiilsed

Ettevõtte 2012. aasta 9 kuu puhaskasum püsis võrreldes 2011. aasta sama perioodiga stabiilsena, kasvades 0,1 miljoni euro võrra.

AS-i Tallinna Vesi juhatuse esimees Ian Plenderleith selgitas, et Ettevõtte majandustulemused on püsinud tugevad hoolimata sellest, et tariifid on külmutatud 2010. aasta tasemel. “Tootmistulemuste olulisemad näitajad reoveepuhastuses, võrkude toimivuses kui lekete osakaalus on aegade parimal tasemel,” lisas Plenderleith.

Soovib tähelepanu juhtida, et aktsia hind on 2012. aastal tõusnud 36% võrra. Seda tänu Tallinna Halduskohtu otsusele, mille kohaselt on Teenuslepingu tariifide osa haldusleping.

Ettevõte andmetel on ajaperioodi 2001 kuni 2012 keskmine reaalne tulukus investeeritud kapitalilt olnud 6,2% ning see on täielikult kooskõlas nii Inglismaa, Walesi kui ka Hollandi regulaatorite poolt lubatud reaalse tulukusega. Ettevõte usub jätkuvalt läbipaistva regulatsiooni olulisusesse ja on valmis astuma sisulisse dialoogi võttes arvesse 2001. aastal sõlmitud erastamislepingu tingimusi.

Loe lähemalt…