AS-i Tallinna Vesi müügitulu kasvas 2012. aastal 3,3% seoses müügimahtude suurenemisega

 

Ettevõtte 2012. aasta müügitulu ulatus 52,9 miljoni euroni, mis on 3,3% enam kui 2011. aastal. Peamiseks põhjuseks on suurenenud müügimaht ärikliendi sektoris ning väljaspool peamist teeninduspiirkonda.

AS-i Tallinna Vesi ärikasum oli 2012. aastal 28,8 miljonit eurot jäädes 2011. aastaga võrreldavale tasemele. Madalam tulu võrkude ehitusest kompenseeriti suurenenud müügimahtudega põhitegevusest. Võrreldes 2011. aastaga on oluliselt vähenenud swapi õiglase väärtuse ümberhindlusest tulenev mitterahaline mõju kasumiaruandele. 2011. aastal oli swap lepingute ümberhindlusest tulenev negatiivne mõju kasumiaruandele 2,22 miljonit eurot, samas kui 2012. aastal oli ümberhindlusest saadav positiivne mõju kasumiaruandele 0,09 miljonit eurot. Peamiselt SWAP lepingute ümberhindlusest mõjust lähtuvalt on Ettevõtte puhaskasum võrreldes 2011. aastaga kasvanud 5,1%, ulatudes 22,6 miljoni euroni.

Juhatuse esimehe Ian Plenderleithi sõnul näitavad Ettevõtte tegevus- ja kvaliteedinäitajad pidevat paranemist. „2012. aasta kokkuvõttes väärivad märkimist nii Lääne-Euroopa tasemel püsiv joogivee kvaliteet, oluliselt paranenud näitajad reoveepuhastuses, teenuse tarnekindluses kui ka klienditeeninduses” lisas Plenderleith. Väga heade tootmistulemuste ja efektiivsuse tulemusel kasvas 2012. aastal põhitegevuse ärikasum 5,2% võrra.

„Ettevõte näitas 2012. aastal väga häid tulemusi nii finants-, tootmise- kui kvaliteedinäitajate osas, hoolimata sellest, et tariifid on külmutatud 2010. aasta tasemel” ütles Plenderleith.

Nasdaq OMX tunnistas AS-i Tallinna Vesi Baltikumi teiseks parimate investorsuhetega ettevõtteks. Lisaks pälvis teise koha kõigi Baltikumi börsiettevõtete seas Ettevõtte investorite koduleht ning Aastaaruanne. “See valmistab suurt heameelt, et nii kohalikud kui rahvusvahelised investorid ja turuosalised tunnustavad meie avatud kommunikatsiooni ja jõupingutusi, mida me teeme, et esitada ettevõtte tulemusi täpselt ja läbipaistvalt. On rõõm, et oleme taas Eesti parimate investorsuhetega börsiettevõte. Soovime tänada kõiki partnereid meiega koostöös tehtud jõupingutuste eest, mis on aidanud meil seda saavutada, hoolimata keerulisest tegevuskeskkonnast,” sõnas Plenderleith.

Mis puutub majandus- ja kvaliteediregulatsiooni, siis Ettevõte kinnitab jätkuvalt läbipaistva regulatsiooni olulisust ja valmidust astuda sisulisse dialoogi arvestades 2001. aastal sõlmitud erastamislepingu tingimusi.

2012. aasta 4. kvartali majandustulemused