AS-i Tallinna Vesi 4. kvartali müügitulu kasvas 4,9% võrra müügimahtude kasvu tulemusel

2011. aasta 4. kvartalis oli AS-i Tallinna Vesi müügitulu 13,1 miljonit eurot, kasvades 4,9% võrreldes 2010. aasta sama perioodiga tulenevalt müügimahtude kasvust Tallinnas ja ümbritsevates valdades. Suurepärase tootmistegevuse ja efektiivsuse kombinatsioonis kasvas Ettevõtte brutokasum 4. kvartalis 5,1% võrra ning ärikasum põhitegevusest 5,9% võrra. „2011. aastal olid ettevõtte tootmis- ja kvaliteedinäitajad läbi aegade kõrgeimal tasemel, eriti sooviksin esile tuua kliendi kraanist tuleva vee kvaliteedi vastavusmäära tõusmist 99,66%-ile,” ütles Ian Plenderleith.

Ettevõtte kogu ärikasum kasvas 13.4% võrra 2011. aasta 4. kvartalis võrreldes 2010.a sama perioodiga seoses ehitusprogrammi olulise etapi lõpetamisega ning ehituste erineva ajalise jaotusega kvartalite lõikes 2010. ja 2011 aastal. Samas langes tulumaksu eelne kasum 2011. aasta 4. kvartalis 3,1% võrra, olles mõjutatud mitterahalise kuid arvestuslikult negatiivse mõjuga finantsinstrumentide õiglase väärtuse muutusest.

2011. aasta 12-kuu müügitulu kasvas 51,2 miljoni euroni ehk 3,1% võrreldes 2010. aastaga. Tulumaksu eelne kasum kasvas 3,5% võrra 25,8 miljoni euroni. 2011. aasta puhaskasumi tõus 5,1 miljoni euro võrra 21,5 miljoni euroni oli peamiselt tingitud 2011. aasta väiksemast tulumaksust dividendidelt võrreldes 2010. aastaga. Investeeritud kapitalilt teenitav reaalne tulukus on olnud 6,2% erastamisjärgsel perioodil.

Ettevõte investeeris varade jätkusuutlikkuse tagamiseks ja parendusteks 16,5 miljonit eurot. Kõige olulisemaks ehituseks oli reoveepuhastusjaama täiendava puhastusetapi rajamine, mis annab märkimisväärse panuse puhtama keskkonna tagamiseks.

„Ettevõtte finants-, tootmis- ja keskkonnaalased tulemused olid 2011. aastal väga head,” ütles Plenderleith. „Klientide paremaks teenindamiseks on Ettevõte 2011. aastal oluliselt parendanud teenusstandardeid.” Nasdaq OMX tunnistas AS-i Tallinna Vesi parimaks investorsuhetega ettevõtteks Tallinna Börsil ja teise koha vääriliseks Baltikumis. Lisaks nimetati Ettevõtte investorite kodulehte viie võrdse parimana ning AS Tallinna Vesi Aastaaruanne pälvis teise koha kõigi Baltikumi börsiettevõtete seas. “See valmistab suurt heameelt, et nii kohalikud kui rahvusvahelised investorid ja turuosalised tunnustavad meie avatud kommunikatsiooni ja jõupingutusi, mida me teeme, et esitada ettevõtte tulemusi täpselt ja läbipaistvalt. Soovime tänada kõiki partnereid meiega koostöös tehtud jõupingutuste eest, mis on aidanud meil nimetatud auhindasid võita,” sõnas Plenderleith.

Mis puutub majandus- ja kvaliteediregulatsiooni, siis Ettevõte kinnitab jätkuvalt läbipaistva regulatsiooni olulisust ja valmidust astuda sisulisse dialoogi arvestades 2001. aastal sõlmitud erastamislepingu tingimusi.