AS-i Tallinna Vesi 2016. aasta esimese kvartali puhaskasum langes 2015. aasta sama perioodiga võrreldes 11,7% võrra

Ettevõtte 2016. aasta esimese kvartali puhaskasum oli 5,64 miljonit eurot, vähenedes möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 11,7% ehk 0,75 miljoni euro võrra. Puhaskasumi langus oli peamiselt seotud SWAP-lepingute õiglase väärtuse negatiivse muutusega. 2016. aasta 1. kvartali puhaskasum ilma SWAP lepingute ümberhindlusest tulenevate muutuste mõjudeta oli 6,29 miljonit eurot, mis on 0,32 miljoni euro võrra suurem kui 2015. aasta esimeses kvartalis.

AS Tallinna Vesi müügitulu oli 2016. aasta 1. kvartalis 14,37 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2015. aasta sama perioodiga 5,9% ehk 0,80 miljoni euro võrra. Kuna ettevõtte tariifid püsivad endiselt 2010. aasta tasemel, sõltub vee- ja reoveeteenuste müügist teenitud tulu täiel määral tarbimisest. 2016. aasta esimeses kvartalis kasvasid tulud vee- ja reoveeteenuste müügist 0,26 miljonit eurot, samas suurem kasv toimus ehitus- ning asfalteerimisteenuste tuludes, mis võrreldes 2015. aasta esimese kvartaliga suurenesid 0,42 miljoni euro võrra.

Eile, 28.04.2016 toimus ettevõtte nõukogu koosolek, kus kinnitati kasumi jaotamise ettepanek aktsionäride üldkoosolekule. Nõukogu teeb vastavalt AS Tallinna Vesi dividendipoliitikale ettepaneku jaotada dividendidena 0,90 eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2015 seisuga kogunenud 89 007 000 eurosest jaotamata kasumist, sh 2015.a. 19 858 000 eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 0,90 eurot aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 600 eurot aktsia kohta.

AS-il Tallinna Vesi on jätkuvalt käimas kaks väga olulist kohtuvaidlust teenuslepingu ja tariifide osas nii kohalikul, kui ka rahvusvahelisel tasandil. Esimeses kvartalis kummaski vaidluses istungeid ei toimunud. Rahvusvahelise arbitraažimenetluse ajakava on avalik ning huvilistele kättesaadav Ettevõtte 22. juunil 2015. a. avalikustatud börsiteatest. Selle põhjal toimub viimane istung 2016. aasta novembris.

Täispika aruandega saad tutvuda siin.