AS-i Tallinna Vesi 2015. aasta esimese kvartali tulemused peegeldavad majandustegevuse stabiilsust, müügitulu suurenes 2% võrra

 

AS Tallinna Vesi tariifid püsivad 2010. aasta tasemel, mistõttu sõltub vee- ja kanalisatsiooniteenuste müügist teenitud tulu täiel määral tarbimisest. 2015. aasta I kvartali müügitulu on võrreldes möödunud aasta sama perioodiga tõusnud 2,0% võrra, 13,57 miljoni euroni. Põhitegevusest teenitud ärikasum on suurenenud 18,3% võrra 6,66 miljoni euroni. Ärikasumi suurenemise peamiseks põhjuseks on madalamad saastetasu kulud võrreldes 2014. aasta I kvartaliga, mil ettevõte oli sunnitud tasuma kõrgendatud saastetasu seoses 400 kordselt vähendatud raskemetallidele lubatava kontsentratsiooniga puhastatud heitvees. Alates 2014. aasta kolmandast kvartalist kehtib ettevõttele uuendatud vee erikasutusluba, millest on kõnealused piirmäärad eemaldatud.

2015. aasta I kvartali puhaskasum, ilma 2014. aasta ühekordsete mõjudeta saastetasu kuludele ning SWAP-i ümberhindlusest tulenevate muutuste mõjudeta, oli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,4% ehk 0,08 miljoni euro võrra suurem.

Seoses käimasoleva kohtuvaidlusega, Eesti õigusruumis halduslepinguks nimetatud erastamislepingu tingimuste üle, on 2015. aastal kohalikus kohtus peetud kolm istungit. Halduskohtu otsust on oodata mais 2015.a. Samas rõhutab ettevõte, et tegemist ei ole tõenäoliselt lõpliku otsusega, kuna osapooltel on võimalus otsus edasi kaevata järgmisesse kohtuinstantsi.