Äriklientide tarbimine suurendas Tallinna Vee kvartali müügitulu

Tallinna Vesi teenis tänavu kolmandas kvartalis 13,61 miljonit eurot müügitulu ja 5,34 miljonit eurot puhaskasumit. Müügitulu kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,5 protsenti tulenevalt äriklientide tarbimismahtude kasvust ja ehitusteenuste müügitulu suurenemisest.

Tallinna Vee tegevjuhi Aleksandr Timofejevi sõnul mõjutavad veetarbimist jätkuvalt koroonaviirusest tulenevad muudatused tarbijakäitumises. “2021. aasta kolmandas kvartalis suurenes äriklientide veetarbimine kasv ja ehitusteenuste müügitulu, mille tulemusel kasvas ka kogu ettevõtte müügitulu.”

Kolmandas kvartalis kasvas äriklientide müügitulu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 3 protsenti, jõudes 3,83 miljoni euroni. Müügitulu kasvu peamised tegurid olid peale kevadiste piirangute leevendamist pealinna majutus- ja vabaajaasutuste taasavamine ning suvekuudel suurenenud turistide arv. “Makromajanduse prognoose arvestades eeldame veeteenuste müügimahtude vähest tõusu ka järgmistes kvartalites, kuigi koroonaviiruse ägenemine Eestis mõjub tõenäoliselt negatiivselt nii turismisektorile kui ka sisetarbimisele ja selle mõju saame tõenäoliselt tunda juba tänavu viimases kvartalis,” selgitas Timofejev.

Tallinna Vee eraklientide 4,89 miljoni suurune müügitulu oli kolmandas kvartalis eelmise aastaga samal tasemel, langedes eelmise aastaga võrreldes 0,1 protsendi võrra.

Tallinna Vee 2021. aasta kolmanda kvartali brutokasum oli 5,36 miljonit. Võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga langes brutokasum 7,5 protsendi võrra. Brutokasumi langus on seotud müüdud toodete ja teenuste kuludega, mis suurenesid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 10,3 protsenti. Ettevõtte ärikasum oli kolmandas kvartalis 5,50 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,26 miljoni võrra.

Ettevõtte puhaskasum oli 2021. aasta kolmandas kvartalis 5,34 miljonit eurot, mis on 0,3 miljonit vähem kui 2020. aasta samal perioodil.

Tallinna Vee peamiseks eesmärgiks on kvaliteetse kraanivee ja toimiva veevõrgustiku tagamine oma teeninduspiirkonna klientidele. Kraanivee kvaliteet on nii 2021. aasta kolmanda kvartali kui ka üheksa kuu jooksul püsinud heal tasemel. 2021. aasta jooksul võttis ettevõte 2243 veeproovi, millest vastas kõikidele nõuetele 99,6%. Ka veeteenuse varustuskindlusega seotud näitajad olid heal tasemel. Käimasoleva aasta üheksa kuu jooksul kestis keskmine veekatkestus ühe kinnistu kohta 3 tundi ja 8 minutit. Mullusega võrreldes on olnud mõnevõrra kõrgem veekadu, mida on põhjustanud üksikud suuremahulised avariid.

Üheksa kuu jooksul on rekonstrueeritud 6600 meetrit vee- ja 5800 meetrit kanalisatsioonitorusid.

2021. aasta kolmandas kvartalis oli kanalisatsioonitorustikes 7% vähem ummistusi kui möödunud aastal samal ajal. Ka kanalisatsioonivõrgu purunemiste näitaja oli nii üheksa kuu kui ka kolmanda kvartali vaates heal tasemel − viimases kvartalis oli purunemisi 26% vähem kui aasta tagasi. Kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimistöid on ettevõte suurel määral teostanud keskkonnasõbralikul kinnisel meetodil, mis ei vaja teekatte lahtikaevamist.

Septembrikuus jõudis Tallinna Vesi lõpule suurprojektiga, mille käigus läbis uuenduse reoveepuhasti kõige esimene ja tähtsam ehk mehaaniline puhastusetapp.

Timofejevi sõnul on tegemist on Tallinna Vee viimase kümnendi suurima investeeringuga reoveepuhastisse, mille kogumaksumus on 7,8 miljonit eurot“Investeering võimaldab hoida merre suunatava heitvee kvaliteeti väga heal tasemel,” sõnas Timofejev.  Puhastusetapi uuendamine hoiab Läänemerd puhtamana ning tagab pealinlastele töökindla ja tõhusa reoveepuhastuse. Uuendustööd võimaldavad juba esimeses puhastusetapis võtta reoveest välja 20% rohkem liiva, mis mõjub positiivselt ka kogu ülejäänud puhastusprotsessi efektiivsusele

Täpsema info leiate III kvartali tegevusaruandest.