Alates 01.07.2019 muutub Tiskre–Harkujärve piirkonna vee-ettevõtja

Alates 01.07.2019 muutub  Tiskre–Harkujärve piirkonna vee-ettevõtja

Vastavalt Harku vallavolikogu 27. detsembri 2018 otsusele nr 115 on alates 01.07.2019 Tiskre–Harkujärve piirkonnas vee-ettevõtjaks määratud OÜ Strantum. Kuni 30.06.2019 (k.a) pakub piirkonnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust jätkuvalt AS Tallinna Vesi.

Teenuslepingud
Seoses eeltooduga on AS Tallinna Vesi kohustatud oma klientidega sõlmitud teenuslepingud üles ütlema (teavitus järgneb eraldi). OÜ Strantum sõlmib oma klientidega uued teenuslepingud. Soovitame võtta aegsasti ühendust OÜ-ga Strantum, et uus teenusleping oleks sõlmitud hiljemalt 01.07.2019. Strantumiga saate ühendust e-posti aadressil strantum@strantum.ee või telefonil 602 6480. Lisainfot saate ka Strantumi kodulehelt https://www.strantum.ee.

Näitude teatamine ja tasumine
Arvestite näidud teatage kuni 01.07.2019 endise korra alusel Tallinna Veele (iseteenindus kodulehel, näidulink, naidud@tvesi.ee), sh juunikuu tarbimise näit. Arveldamine toimub harjumuspäraselt vastavalt Tallinna Veega sõlmitud teenuslepingule kuni 01.07.2019 (sh juunikuu arve, isegi kui see saabub juulis 2019).

Üleminekuperiood
Tallinna Vesi ja Strantum alustavad piirkonna üleandmise protsessi lähiajal juba enne 01.07.2019 ning selle käigus vahetatakse Tallinna Vee arvestid Strantumi arvestite vastu välja. Tallinna Vesi on sellel eesmärgil volitanud Strantumit end esindama suhtluses Teiega kui Tallinna Vee kliendiga Tiskre- Harkujärve tegevuspiirkonnas. Strantum allkirjastab Tallinna Vee nimel arvesti vahetamise akti.

Tallinna Vee omandis olev arvesti eemaldatakse ning asendatakse Strantumi arvestiga. Juhime tähelepanu, et kuigi paigaldatav arvesti on kaugloetav, tuleb ka uue arvesti paigaldamisel kuni 1.07.2019 veenäitu jätkuvalt ise teatada Tallinna Vee näidukanalite kaudu.

Palume mõistvat suhtumist ja võimaldada eelkirjeldatud toimingud läbi viia.


Teenuse hind
Vee-ettevõtja vahetus mõjutab ka klientidele kohalduvat hinda. Alates 01.07.2019 ei kehti antud piirkonnas enam Tallinna Vee teenuste hinnad. Uue vee- ja kanalisatsioonihinna kooskõlastab Strantum Konkurentsiametiga ja see tehakse avalikult teatavaks vastavalt ettenähtud korrale.

Lisainfo
Küsimuste tekkimisel võtke meiega ühendust järgmistel kontaktidel:
e-post tvesi@tvesi.ee või telefonil 626 2200.

Täname meeldiva koostöö eest!