Joo kraanivett

Joogivee kvaliteet Tallinnas on väga hea ning kraanivesi sobib suurepäraselt janu kustutamiseks.

2017. aasta esimese poolaasta jooksul võtsime tarbijate kraanidest kokku 1 482 veeproovi ja tegime 12 680 analüüsi. 2017. Proovide nõuetele vastavus oli 99,93%. See on läbi aegade parim tulemus ja võrreldav joogivee kvaliteediga Lääne-Euroopas.

Puhta Läänemere heaks

Reovee puhastamine Paljassaares annab märkimisväärse panuse puhtama Läänemere keskkonna loomiseks. Alates 2006. aastast ei kuulu Tallinn Läänemere Kaitse Komisjoni Helcom „valupunktide“ nimekirja. See on suur tunnustus meie investeeringutele reoveepuhastusprotsessi pidevasse parandamisse.

Vesi on sinine, mina roheline

Keskkond on meile oluline. Seetõttu anname endast parima, et leida oma töös keskkonnasõbralikke lahendusi ning viia keskkonnateadlik mõtteviis ka elanikeni.

Loome puhta veega parema elu

Mõjutame oma tegevusega keskkonda ning pea kolmandiku Eesti elanike elukvaliteeti. Meie töötajad teevad teadlikult tööd, et viia elanikeni kvaliteetne joogivesi ja juhtida ära, puhastada ning suunata tagasi loodusesse heit- ja sademevesi.

Uudised

Kõik uudised

AS Tallinna Vesi 2018. aasta 1. kvartali tootmistulemused

2018. aasta esimeses kvartalis paranesid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga mitmed ASi Tallina Vesi tootmisnäitajad. Püsivalt head on tulemused nii...

20. aprill 2018 Loe edasi

AS Tallinna Vesi korraldab 2018. aasta esimese kvartali tulemuste tutvustamiseks veebiseminari

Tallinna Vesi kutsub aktsionäre, investoreid, analüütikuid ning teisi huvilisi osalema meie veebiseminaril 27. aprillil 2018. a. kell 11.00. Veebiseminar toimub inglise...

19. aprill 2018 Loe edasi

Haljastusmulla väljastamine

Käesoleval aastal  toimub haljastusmulla väljastamine ainult nendele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes omavad vastavat jäätmeluba või nõuetekohast registreerimistõendit Keskkonnaametist. Registreerimistõendi...

17. aprill 2018 Loe edasi