Palume klientidel teatada veearvestite näidud seisuga 31.12.2008

2009. aasta 1. jaanuarist haavad kehtima uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifid. Eraklientide poolt makstav vee- ja kanalisatsiooniteenuse uus tariif on 32,33 krooni/m3 eest. Ärikliendid tasuvad vee eest 43,28 krooni/m3. Kanalisatsiooniteenuse tariif sõltub reovee reostusainete sisaldusest.
Seoses uue tariifiga palume kõigil klientidel teatada veearvestite näidud 31. detsembri seisuga hiljemalt 6. jaanuariks. Uue tariifiga tõuseb keskmise leibkonna vee- ja kanalisatsiooniteenuse kuuarve keskmiselt 26 krooni ehk 225 kroonini kuus, mis moodustab vähem kui 1,6% leibkonna sissetulekust.
Tariifitõus on kooskõlas ASi Tallinna Vesi ja Tallinna linna vahel 30. septembril 2002 sõlmitud Teenuslepinguga.

Täpsema ülevaate tariifidest leiate meie koduleheküljelt Kodukliendi ja Ärikliendi jaotuste alt.