Tallinna Vee kliendikiri

Hea Tallinna Vee kliendikirja lugeja!

Küsime Tallinna Vees oma klientidelt regulaarselt, millised teemad neile eriti huvi pakuvad. Paljud vastused korduvad ikka ja jälle. Meie klientidele pakuvad loomulikult huvi vee kvaliteedi ja reovee puhastamisega seotud küsimused, ent samamoodi tuntakse sageli huvi ka Tallinna Vee tähtsamate investeeringute, vee säästuvõimaluste ja teiste keskkonnahariduslike teemade vastu.

Just sellise info koondamiseks hakkame neli korda aastas saatma kliendikirja, mille esimene number ongi teie ees. Loodame südamest, et leiate siit harivat ja põnevat lugemist! Kui teil on küsimusi või ideid, millest sooviksite edaspidistest kliendikirjadest veel lugeda, siis on teie mõtted alati teretulnud aadressile info@tvesi.ee.

Head lugemist!

Veepuhastusjaam avas huvilistele uksed

Septembris toimus iga-aastane avatud uste päev Ülemiste veepuhastusjaamas. Enam kui 150 külalist said päeva jooksul näha, kuidas saab Ülemiste järvest tulevast veest kraanivesi. Järgmine võimalus jaama külastamiseks on 2018. aastal.

Mustamäe, Õismäe ja Harku valla elanikud said alternatiivse veevarustuse

Augustis lõpetas Tallinna Vesi täiendava veetorustiku rajamise Õismäe, Mustamäe ja Harku valla tarbijate joogiveega varustamiseks. Kümnendi ühe olulisema projekti tulemusel rajasime alternatiivse torustiku ligi sajale tuhandele Tallinna elanikule.

Alternatiivse veetoru eesmärk on tagada Õismäe, Mustamäe ja osaliselt ka Harku valla tarbijatele senisest veelgi kindlam veeteenus. 2,8 kilomeetri pikkune torustik kulgeb mööda Tondi, Sõjakooli, Marsi, Seebi, Tammsaare teed ja Järvevana teed. Projekti kogumaksumus ulatus 1,8 miljoni euroni.

Kui varasemalt sai Õismäed ja Mustamäed varustavate torude remont- ja hooldustöid teha tarbijate ebamugavuste vältimiseks vaid öötundidel või jaanipäeval, kui tarbimine on väga väike, siis nüüd on tänu alternatiivsele veevarustusele võimalik vett operatiivselt sulgeda nii, et sellega ei häirita elanike igapäevatoimetusi.

Ühtlasi avati osana projektist Järvevana tee kergliiklusteel linnaelanikele ka avalik joogiveekraan. Nüüdseks on Tallinna Vesi rajanud linnaelanike rõõmuks juba neli joogiveepunkti üle linna – Viru tänaval, Harju tänaval, Politseipargis ja nüüd ka Järvevana teel.Arvesti tahab talveks sooja

Enne talve tasuks ebameeldivate üllatuste vältimiseks kindlasti veenduda selles, et sinu veearvestit ei ohusta külmumine.

Vee külmumisel tekkiv jõud on väga suur ja seetõttu võib pakasega torudesse jäänud vesi teha palju kahju. Lisaks torude lõhkemisele võib külm rikkuda ka veearvesti, mille hilisem remont ei ole enam võimalik ja klient peab sel juhul hüvitama arvesti rikkumisega seotud kahju. Arvesti kaitsmine külma eest on iga kliendi vastutus, seega annab Tallinna Vesi mõned näpunäited, kuidas talveks valmistuda.

Arvestit saab soojustada

Juhul kui hoone kasutab ka talvisel ajal vett, ent arvesti asub ruumis, kus temperatuur võib langeda miinuskraadidesse, tuleks see soojustada. See töö tasub usaldada professionaalse sanitaartehniku kätesse.

Suvilas lase arvesti talveks eemaldada

Kui vesi aga talveks näiteks suvilas sootuks sulgeda, siis tuleks veearvesti eemaldada. Seda tuleks teha eelkõige siis, kui on oht, et temperatuur hoones langeb alla kahe kraadi, sest isegi vee kinnikeeramisel jääb arvestisse vältimatult vett, mille külmumisel ongi arvesti rikutud. Veearvesti eemaldamisel tuleb jätta veekraanid mõlemal pool veearvestit avatuks. Arvesti talveks eemaldamine ja kevadel uuesti paigaldamine toimub kliendi avalduse alusel tasuta.


 

Teata veenäit mugavalt mobiilist

Mugavaim viis veenäidu teatamiseks on Tallinna Vee mobiilirakendus. Rakenduse kaudu on võimalik vaadata ka oma tarbimisajalugu.

Mobiilirakendus, mis on saadaval nii Androidi kui ka Apple platvormidele, võimaldab teha igapäevaseid veega seotud toiminguid mobiilis senisest märksa mugavamalt. Rakendus on alla laetav tasuta.