2013. aasta I poolaasta majandustulemused

 

2013. aasta esimese kuue kuu müük on aasta aastalt jäänud stabiilseks ulatudes 26,2 miljoni euroni.

Võrreldes 2012. aastaga vähenes Ettevõtte põhitegevuse ärikasum 2013.a esimesel poolaastal 9,6% võrra 11,9 miljonile eurole. Peamiseks ärikasumi languse põhjuseks on suurenenud saastetasu. 2013. aasta aprillis toimus reoveepuhastusjaamas intsident, mille tulemusena ei suudetud lühiajaliselt kogu sissetulevat reovett puhastada. Sellest johtuvalt rakendusid Ettevõttele kõrgendatud saastetasu tariifid, mis tõstsid saastetasu koos lisanduva tulumaksuga 0,9 miljoni euro võrra.

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2013.a esimesel poolaastal 12,6 miljonit eurot, mis on 5,4% enam kui samal perioodil 2012. aastal. Maksustamiseelse kasumi kasv on peamiselt mõjutatud swap lepingute õiglase väärtuse muutusest.

Tutvu I. poolaasta majandustulemustega.