2012. aasta 9 kuud

Sarnaselt möödunud perioodidele, näitavad kõik peamised tegevusnäitajad kindlat või jätkuvat paranemist. Lisaks püsivalt kõrgele veekvaliteedi tasemele, on Ettevõte 2012. a. 9 kuuga saavutanud aegade parimad tulemused nii reoveepuhastuses, võrkude toimivuses kui lekete osakaalus. Ettevõte jätkab järjepidevat tööd nii tulemuste hoidmisel kui parandamisel kõigi näitajate ning klienditeeninduse osas. Samuti on Ettevõte jätkuvalt pühendunud klienditeeninduse jätkuvale parandamisele ning kogukonna keskkonnateadlikkuse tõstmisega seotud tegevustele. Tunnustusena
keskkonna-alase tegevuse eest on Euroopa Komisjon esitanud Ettevõtte EMAS 2012 auhinna nominandiks.

Tutvu 2012. aaasta 9 kuu tulemustega