2011. aasta 9 kuud

AS Tallinna Vesi 9 kuu tootmis- ja kvaliteedi näitajad olid väga heal tasemel ning näitavad jätkuvat paranemist. Tulemuste on paranenud kõikide tegevuste lõikes. Joogivee kvaliteedinäitajad olid seni kõrgeimal tasemel ning teenuste tarnekindlus näitas olulist paranemist. Tänu, üheksa miljonit eurot maksnud, biofiltri käikulaskmisele Paljassaare reoveepuhastusjaamas, on oluliselt paranenud reoveepuhastuse kvaliteedinäitajad ning vähenenud Tallinna lahte suunatava reostuse koormus. Lisaks silmapaistvatele tulemustele joogi- ja reoveepuhastuse tulemustes, saavutati vastavus ka kõigi püstitatud keskkonnaeesmärkide ning klienditeeninduse standardite osas.

Tutvu 2011.aasta 9 kuu tootmistulemustega.