2010. aasta I poolaasta

AS Tallinna Vesi üldised tootmistulemused halvenesid 2010. aasta esimeses kvartalis seoses erakordsete ilmastikuoludega, mis olulisel määral mõjutasid teenusekatkestuste ning kliendkaebuste arvu. Samal ajal on Ettevõttel heameel, et 100% tarbija kraanist võetud veeproovidest vastasid esimeses kvartalis kõikidele kvaliteedinõuetele.

Tutvu 2010.aasta I kvartali tootmistulemuste aruandega.