AS Tallinna Vesi lepinguline põhjendatud tulukus jääb 6,2 protsendi tasemele

AS Tallinna Vesi keskmine reaalne tulukus investeeritud kapitalilt erastamisjärgsel perioodil jääb tasemele 6.2 protsenti , mis on väiksem erastamise ajal allkirjastatud äriplaanis ettenähtust. Nimetatud tulukuse määr arvestab 2011 I poolaasta finantstulemusi: 1,8 protsendilist käibe kasvu 25,2 miljoni euroni ning tegevuskasumit, mis on vähenenud 0.7 protsendi võrra 13.8 miljoni euroni.

AS Tallinna Vesi tulemuste mõistmisel ja finantsprognooside koostamisel on olulise tähtsusega näitajaks keskmine tulukus investeeritud kapitalilt kogu lepinguperioodi jooksul, mis peaks oodatult jääma 6,2 protsendi tasemele 2011. aastal. Aastane tulukuse määr peaks eelduste kohaselt tänavu kasvama 6,5 protsendile 2010. aasta 6,4 protsendilt . Keskmine tulukus on endiselt aasta tulukusestmadalam , kuna lepingu algusaastatel oli tulukuse määr tunduvalt väiksem.

AS Tallinna Vesi on oma tulukuse arvutamisel kasutanud sama metoodikat, mida soovitab erastatud kommunaalettevõtete puhul rakendada Maailmapank ning ettevõtte tulukust on sõltumatult kinnitanud ka rahvusvaheline majanduskonsultatsiooniettevõte Oxera.

Käesoleva aasta teises kvartalis kasvas AS Tallinna Vesi müügitulu peamiselt mahtude kasvu tõttu 2,3protsenti võrreldes 2010. aastaga. Eduka äritegevuse ja seekaudu saavutatud kokkuhoidudega seoses kasvas ettevõtte brutokasum 7,1 protsenti . Siiski langes ärikasum 4,0 protsenti ning kasum enne tulumaksustamist vähenes 1,3 protsenti muudest äritegevustest teenitud väiksemate kasumite tõttu ning finantsinstrumentide õiglase väärtuse negatiivse liikumise poolt, mis olid mõlemad mitterahalise mõjuga.

AS Tallinna Vesi juhatuse esimehe Ian Plenderleithi sõnul olid ettevõtte põhitegevuse tulemused head, kuid tariide külmutamise tagajärjel on käibenumbrid oodatust tagasihoidlikumad. „Täielikult seadustega kooskõlas oleva erastamislepingu ühepoolse rikkumisega Eesti ametivõimude poolt on AS Tallinna Vesi jäetud seni ilma võimalusest teenida 2011. aastal täiendavad 600 tuhat eurot, mis oli osaks erastamisel kokkulepitud äriplaanist. Eesti ametivõimud nõuavad lepinguperioodi keskel tariifide arvutamist uue regulatsioonimetoodika kohaselt, eirates täielikult kõiki erastamislepingu aspekte,“ ütles Plenderleith, rõhutades, et ettevõtte poolset lepingu täitmist ning majandustulemusi tuleb hinnata kogu lepinguperioodi kestust arvestades, mitte mõne üksiku aasta kohta eraldi.

2011. aasta esimese kuue kuu jooksul investeeris AS Tallinna Vesi põhivarasse 6,6 miljonit eurot. Teises kvartalis uuendas ettevõte kõiki oma ISO, keskkonnajuhtimise ning tööohutustunnistusi. AS Tallinna Vesi andmetel on tegemist ainsa vee-ettevõttega Eestis, kelle tootmis- ning keskkonnategevsuse näitajad on sõltumatult kinnitatud.