AS Tallinna Vesi avaldas Konkurentsiameti otsuse tariifitaotluse osas

AS Tallinna Vesi avaldas 2011. aasta tariifitaotlusega seotud kirjavahetuse Konkurentsiametiga oma kodulehel. Ettevõte loodab seeläbi aidata kaasa kommunaalettevõtete regulatsiooni läbipaistvamaks muutumisele Eestis.

AS Tallinna Vesi juhatuse esimees Ian Plenderleithi sõnul on tegu pretsendenditu avalikustamisega Eesti kommunaalettevõtete seas. „Avaldasime tariifitaotluse detailid ning seotud kirjavahetuse ning kutsume kõiki teisi reguleeritud ettevõtteid sama tegema, sest seeläbi suureneb märkimisväärselt hinnakujundusprotsessi läbipaistvus ning ka tarbijad saavad paremini aru neile osutatava teenuse hinna- ning kvaliteediaspektidest,“ ütles Plenderleith.

AS Tallinna Vesi, olles veendunud, et tarbijatele tuleb selgitada hinna kujunemist, selle muutumise detailset põhjendust ning oodatavaid kvaliteedistandardeid, avaldas oma täieliku tariifitaotluse juba 2010. aasta novembris. „AS Tallinna Vesi on ka avaldanud auditeeritud ülevaate ettevõtte tulemustest kvaliteedistandardite saavutamisel ning ka ettevõtte tulukusele sõltumatu hinnangu andnud ekspertgrupi Oxera analüüsi,“ märkis Plenderleith.

Osapoolte kirjavahetusest selgub, millise järjekindlusega eiras Konkurentsiamet AS Tallinna Vesi poolt tõstatatud probleeme ning ettepanekuid, et Konkurentsiameti soovitusliku metoodika rakendamisel arvestataks ka erastamislepingu tingimustega. „Loodame jätkuvalt, et vaidluse materjalide täielik avaldamine aitab kaasa ka regulatsiooni kvaliteedi paranemisele Eestis ning loob võimaluse tõeliselt avatud aruteluks regulatsioonipõhimõtete ning nende rakendamise üle,“ lisas Plenderleith.

Konkurentsiamet on täielikult eiranud iseenda regulatsioonieesmärke, nagu näiteks tarbijate huvide kaitsmine, piirates samas investorite õigustatud ootust oma investeeringutelt lubatud tulukust teenimida.“Konkurentsiameti analüüsi ainsaks eesmärgiks näib olevat AS Tallinna Vesi kasumlikkuse piiramine,“ märkis Plenderleith. Vaatamata asjaolule, et regulatsiooni üheks põhimõtteliseks eesmärgiks on tagada põhjendatud tulukus investoritele, on Konkurentsiamet otsustanud, et investori poolt erastamisel tasutud kapitali ei tohiks arvestada õigustatud tulukuse arvutamisel, vähendades seeläbi aktsionäride investeeringu väärtust kuni poole võrra.
Samuti ei maini Konkurentsiameti poolt rakendatav metoodika sõnagagi teenuse- ning kvaliteedistandardeid. „Kui ei kontrollita või ei tõestata ettevõtte poolt kavandatavat teenustaset, siis kuidas on võimalik määrata „õigustatud“ hinda – selline tegemata jätmine ei vasta ühelegi maailmas levinud regulatsioonitavale,“ ütles Plenderleith.

AS Tallinna Vesi tariifitaotlus, Konkurentsiameti otsus ning vahepealne kirjavahetus koos ettevõttepoolse kokkuvõttega vaidluse sisust on leitav AS Tallinna Vesi kodulehel rubriigi „Ettevõttest->Regulatsioon“ alt – http://tallinnavesi.ee/?op=body&id=678