AS Tallinna Vesi kasum põhitegevusest vähenes aastaga 10,1 protsenti

 

AS Tallinna Vesi tegevuskasum vee ja kanalisatsiooniteenuste müügist vähenes 2010. aastal 10,1 protsenti 377,9 miljoni kroonini (24,15 miljoni euroni). Kasum muudest tegevustest suurenes 25,2 protsenti 51,8 miljoni kroonini (3,31 miljoni euroni).
AS Tallinna Vesi juhatuse esimehe Ian Plenderleithi sõnul mõjutasid möödunud aasta majandustulemusi olulisel määral müügimahu langus Tallinnas ning kõrgemad reostustasud ja elektrikulud. „Kui Tallinna müügimahtude langust kompenseeris müügimahtude suurenemine väljaspool põhiteeninduspiirkonda ning esmakordne täisaastal Maardus opereerimine, siis kulutusi mõjutasid erakordsed ilmastikuolud, suurenenud reostuskoormus ning elektrituru avanemisest tingitud järsk hüpe elektrikuludes,“ selgitas Plenderleith. Täiendavalt mõjutas müügitulude langust Tallinnas ka veehindade 0,9 protsendiline vähenemine Tallinnas 2010. aasta jaanuaris.
 „Samas valmistab heameelt, et vaatamata keerulistele väljakutsetele on Ettevõte suutnud linnakodanikele tagada aegade parima joogiveekvaliteedi,“ lisas Plenderleith. 2010. aastal tarbijate kraanidest võetud joogiveeproovidest vastasid kvaliteedinõuetele 99,59 protsenti, mis ületab seaduse ja Teenuslepinguga nõutud 95 protsendilist kvaliteeditaset.
AS Tallinna Vesi investeeris 2010. aastal 274,3 miljonit krooni (17,53 miljonit eurot) uute põhivarade rekonstrueerimisse ning ehitusse. Peamised uued projektid olid täiendava puhastusetapi ehitamine Paljassaare reoveepuhastusjaama ning võrkude laiendamise kava lõpuleviimine. AS Tallinna Vesi rajas möödunud aastal Tallinnas 61,9 kilomeetrit uusi torustikke ning andis seeläbi enam kui 1100-le perele võimaluse liituda ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga.
2010. aasta kolmandas kvartalis võeti vastu „Monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seadus“, mis jõustus 1. novembril ning millega anti vee-ja kanalisatsioonihindade kooskõlastamine Tallinna linnalt üle Konkurentsiametile. Ettevõte esitas 9. novembril Konkurentsiametile hinnataotluse viieks aastaks, mille raames taotles 2011. aastal 3,5 protsendilist hinnatõusu. Selline taotlus esitati vastavalt Teenuslepinguga kokku lepitud tingimustele ning vastavalt parimatele erastatud kommunaalettevõtete regulatsioonitavadele, sarnaselt Suurbritannias Ofwati poolt kasutatavatele.
„Hetkel ei ole Ettevõttel võimalik öelda, milliseks kujunevad tariifid 2011. aastal, sest on ebaselge, kuidas Konkurentsiamet kavatseb analüüsida ning menetleda hinnataotlust ning kas võetakse arvesse erastamislepingu ning Teenuslepingu tingimusi,“ märkis Plenderleith.