AS Tallinna Vesi 9 kuu tootmistulemused 2010. aastal

AS Tallinna Vesi tootmistulemused olid 2010. aasta kolmandas kvartalis väga head, joogivee kvaliteedinäitajad olid kõrgel tasemel ning teenuste tarnekindlus näitas olulist paranemist. Kolmandas kvartalis ületas planeeritud katkestuste arv avariiliste, ehk planeerimata katkestuste arvu, mis võimaldas Ettevõttel ennetavalt teavitada oma kliente ja tarbijaid peatsest katkestusest. Samuti on aasta algusest vähenenud kaebuste arv tänu ümberkorraldustele klienditeenindusdivisjonis. AS Tallinna Vesi püsib eesmärkide saavutamise osas graafikus ning suudab aasta lõpuks täita Tallinna linnaga sõlmitud teenustelepingus nõutud kvaliteedi- ning teenusstandardid.

Tootmistulemustega saab lähemalt tutvuda siin: 2010 tootmistulemused 9 kuud