Kliendipäevad Nõmmel, ühiskanalisatsiooniga liitujatele

 AS Tallinna Vesi kutsub Teid osalema kliendipäevale. Meie liitumis- ja ehitusspetsialistid vastavad Teie küsimustele ning annavad nõu liitumisega kaasnevate tegevuste ja kinnistusiseste tööde takistusteta sujumiseks.

Olete oodatud AS-i Tallnna Vesi telgis:

  • 18. augustil Hiiu pargis,
  • 23. augustil Kiige pargis,
  • 25. augustil Sihi ja Lõuna tänavate ristuval haljasalal või
  • 26. augustil Pilviku tänava ja Lootuse puiestee ristuval haljasalal.

Meie spetsialistid on kohal kella 14-st kuni 18-ni. 

Vaata asukoha kaarti