AS Talllinna Vesi tootmistulemused, 2010.a. I kvartal

AS Tallinna Vesi üldised tootmistulemused halvenesid 2010. aasta esimeses kvartalis seoses erakordsete ilmastikuoludega, mis olulisel määral mõjutasid teenusekatkestuste ning kliendkaebuste arvu. Samal ajal on Ettevõttel heameel, et 100% tarbija kraanist võetud veeproovidest vastasid esimeses kvartalis kõikidele kvaliteedinõuetele.

 

Avariiliste vee- ja kanalisatsiooniteenuse katkestuste arv ning kestvus suurenes 2010. aasta esimeses kvartalis seoses äärmuslike ilmaoludega, mis mõjutas laiemalt kõiki teenustasemeid. Samas rakendas AS Tallinna Vesi meetmeid, et katkestuste arvu vähendada ning kaasas selleks täiendavaid ressursse, mille tulemusena ei esinenud esimeses kvartalis ühtegi üle 12 tunni kestnud teenusekatkestust.

 

Märtsis oli kanalisatsiooniummistuste arv märkimisväärselt kõrgem, kui aasta varem ning seoses sulaveega esines märtsi lõpus lokaalseid üleujutusi Pirita, Saue ning Harju järve lähistel. Seoses väga suurte sademeveekogustega oli keskkonnareostuse võimalus minimaalne ning ei kujutanud keskkonnale ohtu.

 

Kuigi pikale veninud talv lükkas edasi ehitushooaja algust, usub Ettevõte, et võrkude laiendamise kava valmib 2010. aasta lõpuks, nagu kokku lepitud Tallinna linnaga aastal 2007.

Täiendav info on leitav lisatud tootmistulemuste ülevaates.