Lennuõnnetus joogivee kvaliteeti mõjutanud ei ole

Tänahommikuse seisuga vastab Tallinna ühisveevärki suunatav joogivesi endiselt kõikidele kvaliteedinõuetele ning toorvee analüüsides halvenemist ega viiteid õliühenditele ei esine. Veetootmine Ülemiste veepuhastusjaamas jätkub tavapärasel viisil ning puhta joogivee lõppemine tallinlasi ei ähvarda.
Päästeameti edastatud hinnangul on reostusoht sündmuskohal minimaalne, sest keskkonnaga on kokku puutunud vähem kui tonn lennukikütust. Osaliselt on kütus juba aurustunud, osaliselt kogunenud absorbentpoomidesse ja osaliselt lumega segunenud.
AS Tallinna Vesi on tihendanud järvest veepuhastusjaama suunatava toorvee jälgimist ning võimaliku õlireostuse märke sissevõtukanalites ei ole esinenud. Hetkel on järv tardunud olekus ning õnnetuskohast vesi veepuhastusjaama poole niipea ei liigu.
Eile õhtul pumbati lennuki kütusepaakidest välja kaks tonni kütust ning alustati lennukivraki väljatõmbamist. Sündmuskohale on paigutatud reostustõrjevahendid ning eraldi absorbentpoomid on täiendava ohutuse tagamiseks paigutatud ka sissevõtukanalite juurde.